معرفی شرکت

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مجتمع خیریه فرهنگی آموزشی صدر هاشمی نژاد

احداث بدنه، سرریز و سازه های جانبی سد مخزنی آزاد- استان کردستان

احداث شهرک مسکونی نیو اوجدا – کشور ونزوئلا

احداث شهرک مسکونی نیو اوجدا – کشور ونزوئلا

احداث شهرک مسکونی نیو اوجدا – کشور ونزوئلا

طراحی و ساخت مجتمع مسكوني 246 واحدي در كربلا- کشور عراق

طراحی و اجرای 1540 واحد مسکونی در شهرستان اسلامشهر

طراحی و اجرای 1540 واحد مسکونی در شهرستان اسلامشهر