صدور خدمات فنی مهندسي توسط شركت بين المللي پيمانكاري استراتوس به عنوان اولين شرکت پيشرو در اين راستا

خدمات ما

راه سازی

سد سازی

شهر سازی

راه آهن

پل سازی

تونل

ساختمان های بلند مرتبه

نیروگاه

فرودگاه

ساختمان پارلمان

ساختمانهای اداری – تجاری

پروژه های آب و فاضلاب

چرا ما؟

تیم تخصصی

40 سال تجربه

قیمت های رقابتی

گواهینامه های بین المللی